Nefes Çalışmaları

Nefes Molası

Yoğun iş temposunda çalışanlar için hazırlanmış; farkındalık yaratan, kendini keşfetmeye yönelik kalıcı nefes ve zihin çalışmalarından oluşan özel bir programdır.

Nefes Molası içeriği


Niyet/Hedef Belirleme

Özel koçluk çalışmaları ile pozitif ve ulaşılabilir hedefler belirlemek ve bu hedefleri yaşama geçirecek içsel kaynakları keşfetmek.

Stresten Arınma

Zihinsel çalışmalar ve nefes seansları ile stresin negatif ve engelleyici etkilerinden arınarak harekete geçiren iç enerjiye ulaşmak.

Düşünce/Duygu/Davranış

Yaşamda değiştirmek istediğimiz ve değiştiremediğimiz davranışların nedenini keşfetmek ve değişimin formülünü yaşamın tüm alanlarına uygulamak.

Etkili Dinleme

İletişimde başarılı olmanın sırrı; yargısız, yorumsuz ve çözüm sunan etkili dinleme yöntemleriyle iletişim kurmak.

Para ile İlişki

Yaşamda bolluk bilincimizi kısıtlayan inanç ve düşünceleri fark ederek parayla olan ilişkimizi yeni bir bakış açısıyla yeniden kurgulamak.

Limitten Umuda

Zihnimizdeki kısıtlayıcı düşünce alışkanlıklarından, yapabilirliğe ve yeterliliğe geçmek.

Nefes Seansları

Sabah neşe nefesleri ve 5 tam nefes seansı ile enerjik ve sağlıklı bir beden, derin, huzurlu ve açık bir zihni deneyimlemek.

Koçluk Çalışmaları

Yaşamın farklı alanlarına baktıran, kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlayan özel koçluk çalışmaları.

Meditasyonlar

Her seanstan sonra derinleştiren, dinginleştiren ve netleştiren içe dönme süreçleri.